Medlemsavgift

Medlemsavgiften i SFVH för 2018 är 200 kr.


Föreningsmedlem som inte är ansluten till någon sektion erhåller inbetalningskort från föreningens kassör.

Föreningsmedlem som är medlem i Hygiensjuksköterskesektionen eller Tandvårdssektionen erhåller inbetalningskort från respektive sektions kassör.

För information om medlemsavgift i respektive sektion, se sida för aktuell sektion.

OBS! Vid inbetalning ska alltid fakturanummer och medlemsnummer anges.

Bankgironumret är 5396-3690


Vid frågor kontakta föreningens adjungerade kassör:

Elisabeth Eriksson Gebring
elisabeth.eriksson.gebring@vgregion.se
 

Dokument