Välkommen

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Föreningen har ca 550 medlemmar. Omkring 200 medlemmar är inte medlem i någon sektion. Hemsidan ger dig som är föreningsmedlem viktig information vare sig du är med i en sektion eller inte.

 

Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen

Läkarsektionen