Välkommen!


Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Föreningen har ca 700 medlemmar.


Tandvårdssektionen

Hygiensjuksköterskesektionen

Läkarsektionen


Steriltekniska sektionen