2:a upplagan av BOV - Byggenskap och Vårdhygien, vårdhygieniska aspekter vid ny- ombyggnation samt renovering av vårdlokaler är nu klar


Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas. Som en hjälp till personalen att ge en god vård och omvårdnad samt för att understödja deinfektionsförebyggande effekterna som rutinerna syftar till krävs en vårdhygieniskt genomtänkt lokalplanering och att adekvat utrustning finns tillgänglig.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har nu godkänt Byggenskap och Vårdhygien daterat 100331. 

BOV dokumentet visades på SFVH:s studiedagar 19 - 21 april 2010 på hotell Skogshöjd